Mjesec dana prošao je brzo, a s njime i dva stažiranja u sklopu SubBIOCODE projekta. Džana i Miroslav boravak su iskoristili za upoznavanje s različitim aspektima podzemne biologije, potrebnim u zaštiti podzemnih staništa, ali i za usredotočeni rad na rješavanju vlastitih istraživačkih problema. 

Džana je svoj boravak pretežno provela u molekularnom laboratoriju gdje je, na uzorcima Niphargus cf. boskovici, prikupljenima u SubBIOCODE projektnom području i okolini, pomnožila tri genska markera. Ponajviše se bavila molekularnim tehnikama, a odradila je i filogenetske analize koje su otkrile, kako su srodstveni odnosi unutar spomenutog kompleksa mnogo složeniji no što mislilo, te kriju više tzv. kriptičnih vrsta.

Džana je predstavila prve rezultate o filogenetskim odnosima unutar kompleksa Niphargus cf. boskovici.

Miroslav je priliku iskoristio kako bi nastavio rad na bioraznolikosti pećine Ljubačevo, koji je započeo prije nekoliko godina. Nakon uzorkovanja u 2019, odradio je još jedno uzorkovanje netom prije dolaska u Ljubljanu. Tokom posjeta, uredio je uzorke, raširio saznanja o determinaciji uzoraka te upotrebi molekularnih tehnika za identifikaciju organizama. U pećini Ljubačevo je zabilježio mnoštvo zanimljivih taksona, među kojima se posebice ističu podzemni kornjaši. Isplanirali smo i iduče korake u speleobiološkim studijama jama u okolici Banja Luke.

Miroslav je predstavil nalaze podzemnih kornjaša u različitim dijelovima pećine Ljubačevo u 2019 i 2021.

Također, Džana i Miro su se uključili u istraživačke aktivnosti SubBioLab-a. Sudjelovali su u redovnim sastancima grupe, a na jednom od njih su predstavili i rezultate vlastitog rada. Kako bi što bolje upoznali metode uzorkovanja u podzemlju ali i podzemnu bioraznolikost Slovenije, pridružili su se i nekim terenskim istraživanjima. Kao posebno iskustvo oboje su naveli mogućnost susretu s čovječjom ribicom u njenom prirodnom staništu, Planinskoj jami. 

Upoznati Džanu i Mira bio je pravi užitak, naročito jer su pokazali interes i entuzijazam oko različih tema vezanih na podzemnu biologiju. Rad s talentiranim i motiviranim studentima, poput njih dvoje, bilo je prekrasno iskustvo za čitav SubBioLab. Također, nadamo se kako smo svojim zajedničkim radom uspostavili dugotrajno sudjelovanje na temu istraživanja podzemnih staništa.

Boravak Miroslava završili smo večernjim pićem, gde smo ga opremili za dalja istraživanja 🙂

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart