Sa zadovoljstvom dočekujemo Dejanu, našeg trećeg SubBIOCODE praktikanta!

Ona će se najviše baviti  pregledom podzemnog biodiverziteta u Jugoistočnoj Bosni i Hercegovini. Njen rad će uključiti mapiranje distribucije odabranih podzemnih vrsta, analizu bogatstva vrsta i interpretaciju ovih rezultata u pogledu njihove zaštićenosti I ugroženosti.

Počeli smo sa postavljanjem ciljeva njenog rada i učenjem GIS-a (geografski informacijski sistem), neophodnog za njene prostorne analize.  Dejana nam se takođe pridružila na dva terenska rada, gdje je pomogla u sakupljanju Niphargus (uzoraka) za istraživački projekat o njihovoj lokomociji.

Razgvor o planovima rada.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart