POZADINA

Dinarski krš Zapadnog Balkana je globalna vruča točka podzemne bioraznolikosti. Unatoč iznimnoj vrijednosti, jedinstvena regionalna podzemna fauna je visoko ugrožena zbog nepovoljne kombinacije manjkavog znanja i ambicioznih ekonomsko-razvojnih planova. Mnoge vrste bi mogle nestati i prije no što ih otkrijemo.

Postoji izražena potreba za razvojem metodologije brze procjene podzemne bioraznolikosti i prenosom znanja na lokalnu zajednicu i donosioce odluka.

Promjene prirodnih tokova rijeka mogu imati uništavajući utjecaj na podzemne vrste koje ovise o poplavama i površinskim vodama. Kanaliziranjem rijeke Trebišnjice na Popovom polju (lijevo) prekinut je prirodni proces poplavljivanja ponora na rubovima polja. Kao izravna posljedica, u ponoru Crnulja izumrle su ogromne populacije jedinstvenog podzemnog mnogočetinaša Marifugia cavatica. Ova je špilja tipski lokalitet spomenute vrste, što znači, da je upravo na osnovi primjeraka iz Crnulje ova vrsta bila opisana.

O PROJEKTU

Projekt_osebna

PROJEKTNO PODRUČJE

PROJEKTNE KOMPONENTE

1) Projektno upravljanje i administracija

Temeljne važnosti za koordinaciju aktivnosti, nadzor izvođenja projekta, pripremu izvještaja i komuniciranje s CEPF-om.

 

2) Unapređenje poznavanja rasprostranejnosti podzemnih vrsta

Jedan od glavnih ciljeva projekta je unapređenje poznavanja vrsta na ciljnom području te razvoj novih pristupa za brzu procjenu bioraznolikosti. Aktivnosti uključuju terenski rad, morfološke i molekularne analize, te pripremu uputa za nastavak našeg rada sa strane lokalnih sudionika.

 

3) Sastavljanje baze podataka i razvoj novih oruđa

U bazi podataka SubBioDB-BIH, prikupiti ćemo podatke o podzemnim vrstama, njhovoj prostornoj rasprostranjenosti, DNA barkodovima te stupnju njihove zaštićenosti. Time ćemo povećati mogućnost dostupa do ovakvih podataka članovima lokalne zajednice i vlastima, te im tako olakšati donošenje odluka o zaštiti prirode.

 

4) Ocjena zaštićenosti po kriterijima IUCN-a za odabrane vrste te identifikacija lokaliteta s visokom potrebom zaštite

Upotrijebiti ćemo kriterije IUCN-ove Crvene liste ugroženih vrsta za ocijenu statusa zaštite odabranih vrsta te napraviti listu lokaliteta s visokom potrebom zaštite.

 

5) Izgradnja sposobnosti, podizanje kompetencija i mreženje

Veliki dio projekta namjenjen je jačanju lokalnih zajednica, studenta, zaljubljenika u prirodu te drugih sudionika u svim vidovima istraživanja i zaštite podzemne bioraznolikosti. Ovaj dio uključuje radionice i studentske prakse.

 

6) Deseminacija projektnih aktivnosti i rezultata

Projekt će biti promoviran putem internet stranice, društvenih medija, novinskih članaka te posjeta donosiocima odluka. Dodatno, organizirati ćemo I radionice te konferencije na temu speleobiologije te zaštite Dinarida.

CEPF VRUČA TOČKA: Mediteranski bazen II

CEPF KORIDOR: Koridor Istočni Jadran

CEPF Zone upravljanja riječnim slivovima:

  • Popovo polje i Trebišnjica
  • Nevesinjsko polje, Gatačko polje, Cerničko polje, Fatničko polje i Dabarsko polje

CEPF ključna područja za bioraznolikost:

BIH01: Dabarsko i Fatničko polje,

BIH05: Orijen i Bijela gora

BIH06: Popovo polje, Vjetrenica

BIH08: Trebinjsko jezero

DINARIDI - GLOBALNA VRUČA TOČKA PODZEMNE BIORAZNOLIKOSTI

Dinarski krš je dobro poznat po bioraznolikosti na površini. Unatoč tome, njegov status globalne vruče točke podzemne bioraznolikosti ostaje relativno nepoznat.

 

Podzemna bioraznolikost Dinarida izuzetna je u mnogim pogledima:

  • od tu proizlaze prvi nalazi i opisi pravih podzemnih životinja: kornjaša tankovratića Leptodirus hochenwartii i čovječje ribice Proteus anguinus;
  • čovječa ribica je najveći podzemni vodozemac na svijetu, raširen samo u Dinaridima;
  • tu je dom mnogim evolucijski i ekološki jedinstvenim vrstama životinja;
  • velika većina podzemnih vrsta ima usku rasprostranjenost, a mnoge od njih poznate su tek iz jednog lokaliteta;
  • u ovom je dijelu svijeta pronađeno više od 1000 podzemnih vrsta;
  • u Dinaridima nailazimo na najveću raznolikost podzemnih vrsta na nekom području u cijelom svijetu.
Leptodirus_KrižnaJama_Jan2020-1_wm

Već u znanstvenom opisu, kornjaš tankovratić (Leptodirus hochenwartii) prepoznat je kao prva prava podzemna vrsta.

Zagmajsteretal_GW_Map1

Broj podzemnih vrsta rakova u Evropi, izračunat na mreži s veličinom ćelije 100×100 km. Vidljiva su dva izražena vrhunca bogatstva vrsta, jedan na sjeverozapadu i drugi na jugoistoku Zapadnog Balkana. Slika je preuzeta iz Zagmajster et al. 2014, Global Ecology and Biogeography

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart