PARTNERI

Nositelj sredstava

SubBioLab, Odjel za Biologiju, Biotehnički fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Kratki opis

Laboratorij za podzemnu biologiju (skraćeno SubBioLab) je istraživačka skupina koja djeluje pod okriljem Odjela za Biologiju, Biotehničkog fakulteta, Sveučilišta u Ljubljani. Istražujemo faunu različitih podzemnih staništa koristeći faunističke, taksonomske, filogenetske te biogeografski pristup. Upravljamo i prostornom bazom podataka o podzemnim vrstama, koja većinom pokriva područje Zapadnog Balkana (SubBioDB). Naše aktivnosti usmejerene su i ka korištenju našeg znanja u oblikovanju strategija zaštita prirode.

Elektronska pošta

Jamnikarjeva 101, SI1000 Ljubljana, Slovenia

Lokacija

Dodatne informacije

Projektni partner

Centar za krš i speleologiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kratki opis

Centar za krš i speleologiju (skraćeno: CKS) je NVO usmjeren u podizanju svijesti o problemima fragmentacije krša na području Bosne i Hercegovine. CKS je izdavač različitih vrsta publikacija, uključujući i edukativne brošure i letke sa spomenutom tematikom. U zadnje vrijeme CKS je aktivno sudjelovao u zaštiti krških područja vodeći nekoliko projekata, od kojih su neki bili financijski poduprti od strane CEPF-a. Kao projektni partner CKS predstavlja važnu poveznicu s lokalnim okruženjem, a sudjelovati će i u terenskom radu, organizaciji događaja, te ohrabrivanju studenata i ljubitelja prirode ka sudjelovanju u projektnim aktivnostima.

Elektronska pošta

Branilaca Sarajeva 30, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Lokacija

Dodatne informacije

ČLANOVI PROJEKTNE EKIPE

Maja Zagmajster (SubBioLab)

U projektu sudjelujem kao glavni koordinator. Moj rad usmjeren je prema istraživanju ekologije i bioraznolikosti podzemne faune, ali i ekologije šišmiša. Također, upravljam prostornom bazom podataka o podzemnim životinjama SubBioDB, te istražujem uzorke i procese u pozadini podzemne bioraznolikosti u različitim razmjerima. Zadužena sam za planiranje i izvođenje terena, edukacijske aktivnosti, upravljanje podacima te komunikaciju s različitim sudionicima projekta.

Jasminko Mulaomerović (CKS)

Diplomirao sam telekomunikacije, magistrirao iz filozofije, a doktorirao iz znanosti o kršu – tri potpuno nepovezane teme. Speleologija mi je hobi, kojim ću se baviti dok sam živ. U projektu sudjelujem kao koordinator aktivnosti na strani projektnog partnera, ali i ostalim vidovima projekta.

Gregor Bračko (SubBioLab)

Neovisni sam stručnjak s ekspertizom u taksonomiji mrava. U projektu ću voditi brigu o uzorcima prikupljenima u terenskom radu, upravljati podacima i online bazom podataka, te fizičkom zbirkom morfoloških uzoraka.

Špela Borko (SubBioLab)

Kao doktorski student istražujem filogenetske odnose slijepih rakušaca iz porodice Niphargidae. Jedna od tema na kojima trenutno radim tiče se i raznolikosti nifargida na području dinarskog krša. Sudjelovati ću u izvođenju terenskog rada te molekularnim analizama na uzorcima špiljskih rakušaca.

Teo Delić (SubBioLab)

Istražujem podzemne organizme, s naglaskom na podzemne rakušce i kornjaše. Pokrivam aktivnosti vezane ne terenski rad, od planiranja do izvođenja, kao i morfološke te molekularne analize prikupljenih uzoraka. Moja dosadašnja iskustva u speleologiji i uzorkovanju podzemnih životinja poslužiti će kao osnova za ocjenu stanja zaštićenosti špilja i podzemnih vrsta.

Miralem Husanović (CKS)

Djelujem kao speleolog, instruktor penjanja, a član sam i Gorske službe spašavanja. Organizirao sam i sudjelovao na više speleoloških događaja, radionica, konferencija i škola. U razdoblju od 2016 do 2018 izvršavao sam funkciju predsjednika Komisije za špiljarstvo Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Žiga Fišer (SubBioLab)

Kao biolog većinom radim na temama ekologije i ponašanja jamskih životinja, prije svega sa stajališta prelaska i speciacije s površinskog u podzemni okoliš. U projektu ću dati pomoć u terenskom radu. Radujem se posjetima prekrasnim dijelovima dinarskog krša kako bi “dao ruku” u otkrivanju i zaštiti skrivene podzemne divljine.

Cene Fišer (SubBioLab)

Stručnjak sam za taksonomiju i morfologiju rakušaca. Moja dužnost je identificirati uzorke, revidirati morfologiju, opisati moguće vrste rakušaca determinirane uz pomoć molekularnih metoda, te pokušati popraviti taksonomiju na osnovi molekularnih podataka. Dodatno, u projektu ću sudjelovati u radionici određivanja vrsta te edukaciji studenata.

Ognjen Matović (CKS)

Iako sam u osnovi odvjetnik, veći dio slobodnog vremena provodim u planinarenju i istraživanju špilja. Zbog svojih interesa, vezanim za špilje, postao sam zainteresiran i za speleobiologiju. Također, sudjelovao sam u više speleobioloških studija u Bosni I Hercegovini. Zanima me biologija podzemne faune, ali i šišmiša – sudjelujem u zimskom monitoringu šišmiša na području Bosne i Hercegovine.

Ester Premate (SubBioLab)

Kao doktorski student, istražujem funkcionalnu raznolikost špiljskih rakušaca na području Dinarida. U projektu prije svega sudjelujem u terenskom radu, gdje s največim veseljem obučem neopren i uzorkujem životinje iz podzemnih voda.

Behare Rexhepi (SubBioLab)

Lako sam špiljarka več dugo vremena, ali i biologinja, tek sam nedavno započela baviti se speleobiologijom. Večinom radim u molekularnom laboratoriju, ali obožavam terenski rad.

Anja Kos (SubBioLab)

Kao biologinja i špiljarka, u projektu sam zaposlena kao istraživačica. Zadužena sam za terenski rad, organizaciju prikupljenih uzoraka ili i osvježavanje baze podataka. Trenutno sam posvečena razvoju baze podataka za projektno područje.

Monika Šafhauzer (CKS)

Studiram Biologiju-biokemiju i fiziologiju na Prorodoslovno matematičkom fakultetu u Sarajevu. Također, vodim Društvo studenata biologije Bosne i Hercegovine. Sa terenskim aktivnostima sam se upoznala na godišnjim studentskim istraživačkim kampovima. Sudjelovala sam u speleobiološkim studijama, prije svega u monitoringu šišmiša. Najviše me zanimaju njihova fiziologija i hibernacija, a trenutno završavam I diplomski rad na temu biologije šišmiša.

Peter Trontelj (SubBioLab)

Kao sveučilišni profesor predajem teme vezane uz evoluciju, biološku raznolikost, bioinformatiku i ekologiju. U projektu sudjelujem pri interpretaciji podataka u vidu zaštite podzemlja.

Valerija Zakšek (SubBioLab)

Kao istraživač vodim detaljne molekularne studije nekoliko podzemnih, uglavnom vodenih, skupina organizama. Pomoći ću oko molekularnih analiza uzoraka, terenskoga rada te tema vezanih uz zaštitu podzemnih organizama.

U SURADNJI SA

Speleološko društvo “Zelena brda” iz Trebinja, Bosna I Hercegovina.

Društvo je ustanovljeno 1972 godine s namjerom istraživanja špilja i njihovih značajki (morfologije, paleohistorijskih nalaza itd.). Društvo obučava članove u speleološkom istraživanju, a član je peleološkog spasilačkog tima Republike Srpske. Do sada smo istražili više od 300 jama i špilja, uglavnom na području Zapadnog Balkana, ali i u drugim dijelovima svijeta. Kao društvo organizirali smo veliki broj ekspedicija na području BIH, ali i izvan nje. Sudjelujemo sa domaćim i stranim speleološkim te ronilačkim ekipama.

zelena-brda
chcr-logo

The Devon Karst Research Society (UK) and the »Proteus Project«

Brian Lewarne i skupina suradnika koji vode “Proteus projekt u Bosni i Hercegovini” bazirani su u Trebinju. Do sada su bavili proučavanjem, zaštitom, upravljanjem i zaštitom staništa čovječje ribice na području sliva rijeke Trebišnjice ali i drugih riječnih slivova u BIH. Naše istraživanje nadopunjuje SUBBIOCODE projekt naročito na području podizanja svijesti javnosti putem edukacije o važnosti podzemnih voda dinarskog krša kao staništa sa iznimno bogatom podzemnom bioraznolikošću te njenom važnošću kao izvorom pitke vode i ostalih usluga ekosustava koje pruža. Tijesno surađuju sa Speleološkim društvom “Zelena brda” (Trebinje), a gaje i partnerski odnos s ronilačkom ekipom “Caudata Hungarian Cave Research Group” iz Budimpešte.

Javno poduzeće Vjetrenica, Ravno, Bosna i Hercegovina

Javno poduzeće (JP) Vjetrenica upravlja najvećom turističkom atrakcijom u regiji, pećinom Vjetrenicom, te podržava sva istraživanja i nastojanja u zaštiti podzemne faune Popovog polja. JP upravlja i Muzejem speleobiologije u Zavali, koji je pogodan za izvođenje radionica, sastanaka, itd. JP ulaže energiju u pokušaj osnivanja deklaracije kojom bi se Vjetrenica proglasila strogim prirodnim rezervatom.

[/vc_row_inner]

ZAHVALA

Identifikacija vrsta u vrućoj točki podzemne bioraznolikosti moguća je samo uz pomoć specialista, koji su nam pomogli s morfološkom determinacijom prikupljenih primjeraka.

Stoga se za nesebičnu pomoć iskreno zahvaljujemo dr. Patricku Martinu iz Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgija (determinacija maločetinaša), dr. Tonetu Novaku te dr. Petru Kozlu iz Sovenije (lažipauci), dr. Draganu Antiću s Unverziteta u Beogradu, Srbija (stonoge), dr. Antonu Branclju s Nacionalnega Inštituta za biologijo, Slovenija (veslonošci), dr. Martini Pavlek s Instituta Ruđer Bošković, Hrvatska (pauci), dr. Florianu Malardu s Claude Bernard University, Francuska (jednakonožni račići roda Proasellus) te Petru Hlavaču s Czech University of Life Sciences Prague, Češka (kornjaši kratkokrilci). 

FINANSIJERI

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart