Месец дана прошао је брзо, а с њиме и два стажирања у склопу SubBIOCODE пројекта. Џана и Мирослав останак су искористили за упознавање с различитим аспектима спелеобиологије, потребним у заштити подземних станишта, али и за концетрисани рад на рјешавању сопствених истраживачких проблема. 

Џана је свој боравак вечином провела у молекуларном лабораторију где је, на узорцима Niphargus cf. boskovici, скупљеним у SubBIOCODE пројектном подручју и околини, помножила три генска маркера. Вечином се бавила молекуларним техникама, а одрадила је и филогенетске анализе које су откриле, да су сродствени односи унутар споменутог комплекса пуно сложенији но што мислило, али и да крију више тзв. криптичних врста.

Џана је представила прве резултате о филогенетским односима унутар комплекса Нипхаргус цф. босковици.

Мирослав је прилику искористио како би наставио рад на биоразноликости пећине Љубачево, који је започео прије неколико година. После узорковања у 2019, одрадио је још једно пре но је стигао у Љубљану. Током посјета, уредио је узорке, раширио знања о детерминацији узорака те употреби молекуларних техника за идентификовање организама. У пећини Љубачево је забилежио мноштво занимљивих таксона, међу којима се нарочито истичу подземни корњаши. Испланирали смо и следеће кораке у спелеобиолошким студијама јама у околици Бања Луке.

Мирослав је представил налазе подземних корњаша у различитим дијеловима пећине Љубачево у 2019 и 2021.

Такођер, Џана и Миро укључили су се у истраживачке активности SubBioLab-а. Суделовали су у редовним састанцима групе, а на једном од њих су представили и резултате сопственог рада. Како би што боље упознали методе узорковања у подземљу али и подземни биодиверзитет Словеније, придружили су се и теренским истраживањима. Као посебно искуство навели су могућност сусрету с човечијом рибицом у њеном природном околишу, Планинској јами.

 

Упознати Џану и Мира био је прави ужитак, нарочито јер су показали интерес и ентузијазам око различих тема везаних на спелеобиологију. Рад с талентираним и мотивисаним студентима, попут њих двоје, било је прекрасно искуство за читав SubBioLab. Такођер, надамо се како смо својим заједничким радом започели дуготрајно судјеловање на тему истраживања подземних станишта.

Боравак Мирослава завршили смо вечерњим пићем, где смо га опремили за даља истраживања 🙂

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart