Док смо били у Требињу, посетили смо и лабораториј хидроелектране Требиње (Хидроелектране на Требишњици), где нам је добродошлицу изразила директорица Адријана Вучуревић. Представили смо SubBIOCODE пројект, с нагласком на базу података и корисничко сучеље, те размијенили мишљења о хидроелектранама. Након расправе, обишли смо лабораторије, гдје су нам објаснили начин рада у мониторингу физичких, хемијских и биолошких параметара ријеке Требишнице. Душанка Берак Чихорић, која је суделовала на радионици у Требињу, нам је показала лабораториј и опрему за узорковање макрозообентоса и планктона. У свом докторском раду, Душанка се бави разноврсношћу риба из рода Phoxinellus које живе у кршким пољима Источне Херцеговине. Наш је посет био прилика за подударити значај и изнимну вредност богатства подземног живота у региону. Освештеност о његовом постојању представља важан корак ка унапређењу заштите и просторног планирања.

Душанка Берак Чихорић објашњава употребу техника узорковања маркозообентоса и планктона на Требишњици.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart