Чланови SubBioLab-а и CKS-ja смо од 18-22 марта одржали студентску радионицу у Требињу, на којој смо студентима показали технике узорковања подземног околиша. На радионици је сујеловало 19 студената са различитих факултета у Босни и Херцеговини. Посетили смо две пећине те неколико извора у Поповом пољу, а и у самом граду Требињу. Неки од студената су у пећини били први пут, тако да је за њих посет пећини био посебно искуство. Показали смо различите начине узорковања у подземном околишу, те представили животиње које у њима живе. Топло нас је поздравио и Никша Вулетић из ЈП Вјетреница, који нам је показао музеј спелеобиологије те представио њихов рад у едуцирању посетилаца о значењу Вјетренице и ширег подручја око ње. 

Следећи дан смо прегледали узроке уз помоћ стерео микроскопа, тако да су студенти видели како обрадити узорке из шпиља и извора те разликовати основне таксоне. Радионицу смо закључили међусобним представљањем резултата с локација узорковања и дискусијом о разликама међу посјећеним локалитетима. Дискутирали смо о обавези провођења теренског рада, могућностима даљње обраде узорака те улози и напорима научника и студената у заштити подземних станишта и њихове биоразноликости за будуће генерације. 

Радионица је студентима понудила практична знања, али прије свега, надамо се, нова другарства те мотивацију и инспирацију за нова истраживања и изазове заштите околиша, а и подземног биодиверзитета.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart