Постоји потреба за развојем методологије брзе проћене подземног биодиверзитета и осигура пренос знања на локалну заједницу и доноситеље одлука.

НАЈНОВИЈЕ

Како би прославили Дан планета Земља и њен биодиверзитет, поносно најављујемо изабрано име за нову врсту пећинских козица југоисточних Динарида. …

Деветог и десетог априла у Требињу се одржао Трећи динарски симпозијум о подземној биологији. Симпозијум је гостовао у Музеју Херцеговине,…

Сваки глас се рачуна! Помозите нам да изаберемо име за новооткривену врсту! оком теренског рада, проведеног у оквиру пројекта SubBIOCODE,…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart