Dok smo bili u Trebinju, posjetili smo i laboratorij hidroelektrane Trebinje (Hidroelektrane na Trebišnjici), gdje nas je dobrodošlicu zaželila direktorica Adrijana Vučurević. Predstavili smo SubBIOCODE projekt, s naglaskom na bazu podataka i korisničko sučelje, te razmijenili mišljenja o hidroelektranama. Nakon rasprave, obišli smo laboratorije, gdje su nam objasnili način rada u monitoringu fizičkih, kemijskih i bioloških parametara rijeke Trebišnice. Dušanka Berak Čihorić, koja je sudjelovala u radionici u Trebinju, nam je pokazala laboratorij i opremu za uzorkovanje makrozoobentosa i planktona. U svom doktorskom radu, Dušanka se bavi raznovrsnošću riba iz roda Phoxinellus koje žive u krškim poljima Istočne Hercegovine. Naš je posjet bio prilika za podudariti značaj i iznimnu vrijednost bogatstva podzemnog života u regiji. Osviještenost o njegovom postojanju predstavlja važan korak ka poboljšanju zaštite i prostornog planiranja.

Dušanka Berak Čihorić objašnjava upotrebu tehnika uzorkovanja markozoobentosa i planktona na Trebišnjici.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart