Са задовољством дочекујемо Дејану, нашег трећег SubBIOCODE практиканта!

Она ће се највише бавити  прегледом подземног биодиверзитета у Југоисточној Босни и Херцеговини. Њен рад ће укључити мапирање дистрибуције одабраних подземних врста, анализу богатства врста и интерпретацију ових резултата у погледу њихове заштићености И угрожености.

Почели смо са постављањем циљева њеног рада и учењем ГИС-а ( географски информацијски систем), неопходног за њене просторне анализе.  Дејана нам се такође придружила на два теренска рада, гдје је помогла у сакупљању  Niphargus (узорака) за истраживачки пројекат о њиховој локомоцији.

Разгвор о плановима рада.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart