Научите више о скривеној биоразноликости пужева из породице Хyдробиидае на подручју реке Требишњице и других делова Босне и Херцеговине које проучавамо у ЦЕПФовом пројекту “Распрострањеност, популација и статус претњи за биолошку разноликост пужева фамилије Хyдробиидае” којег води Центар за Крш и спелеологију. У пројекту покушавамо испунити велик јаз знања о породици Хyдробиидае, слатководним пужевима које налазимо у кршким врелима. Пројектом је предвиђено систематско истраживање врела и водотокова на целом подручју КБА (Кључна подручја биодиверзитета), ажурирање свих расположивих знања о овим пужевима, прикупљање нових знања о распрострањености и процена статуса заштите неких врста. Нова знања о локалитетима која су важна за очување биолошке разноврсности помоћи ће доносиоцима одлука и подизању свести о важности заштите подземних околиша.

Опширније о пројекту на wеб страници Хyдробиидае.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart