Naučite više o skrivenoj biološkoj raznolikosti puževa iz porodice Hydrobiidae na području rijeke Trebišnjice i drugih dijelova Bosne i Hercegovine koje proučavamo u sklopu CEPFovog projekta “Rasprostranjenost, populacija i status prijetnji za biološku raznolikost puževa familije Hydrobiidae” kojeg vodi Centar za Krš i speleologiju. U projektu pokušavamo ispuniti velik jaz znanja o porodici Hydrobiidae, slatkovodnim puževima koje nalazimo u krškim vrelima. Projektom je predviđeno sistematsko istraživanje vrela i vodotokova na cijelom području KBA (Ključna područja biodiverziteta), ažuriranje svih raspoloživih znanja o ovim puževima, prikupljanje novih znanja o rasprostranjenosti i procjena statusa zaštite pojedinih vrsta. Nova znanja o lokalitetima koja su važna za očuvanje biološke raznovrsnosti pomoći će donosiocima odluka i podizanju svijesti o važnosti zaštite podzemnih okoliša.

Opširnije o projektu na web stranici Hydrobiidae.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart