Čast nam je objaviti pokretanje baze podataka o podzemnim životinjama SubBIOCODE za jugoistočnu Bosnu i Hercegovinu!

Kao jedan od ciljeva SubBIOCODE projekta, razvili smo grafičko sučelje za pristupanje bazi podataka o podzemnoj bioraznolikosti u porječju Trebišnjice u Bosni i Hercegovine. Podaci su preuzeti izravno iz SubBioDB, središnje baze podataka SUbBioLab-a (Subterranean Biology Lab at the University of Ljubljana). Baza nudi pogled u trenutno stanje poznavanja podzemnih vrsta, njihove raširenosti, molekularne sekvence te potencialni status zaštićenosti vrste. Baza uključuje dostupne literaturne podatke, neobjavljene podatke članova SubBioLab-a te podatke prikupljene tokom projektnih terenskih ekskurzija.

Ideja je da Baza olakša pristup informacijama o podzemnim vrstama, a sve kako bi se njima mogli koristiti istraživači, upravitelji ili pak zainteresirana javnost. Također, uključuje i tzv. ‘DNA barkod’, koji predstavlja korisno oruđe za identifikaciju vrsta, posebice onih koje je morfološki teško ili čak nemoguće razlikovati. Kategorije iz IUCN crvene liste predstavljaju koristne informacije pri uspostavljanju prioriteta te strategija za zaštitu ove jedinstvene, vruće točke bioraznolikosti. 

Vjerujemo kako su mnogi korisnici baze podatka posjetili neke od podzemnih staništa (špilje, izvore, bunare…) te primjetili životinje koje žive u njima. Izuzetno važan dio sučelja predstavlja mogućnost dodavanja informacija iz tekućih studija ili drugih vrsta nalaza, a sve ispunjavanjem formulara “Dodaj informaciju”, koji se nalazi na početnoj stranici SubBIOCODE baze podataka ili, alternativno, obavještavanja putem subbiocode@gmail.com. Nakon provjere vjerodostojnosti, novo pristigle informacije dodati ćemo u stalno nadgrađujuču bazu. Svako opažanje je dragocjen doprinos boljem poznavanju i razumjevanju života u podzemlju.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart