U novembru 2020. smo sa posterom predstavili projekt SubBIOCODE na IV Simpoziju biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem  – SBERS2020, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta iz Banja Luke. U periodu od 12. do 14. novembra 2020. usmene i poster prezentacije su bile prezentirane putem online platforme. Simpozij je udružio mnogobrojne biologe, ekologe i profesore iz šireg regiona i inozemstva. Zbornik sažetaka je dostupan ovdje.

Plakat o projektu koji je bio prezentiran na IV Simpoziju biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem  – SBERS2020 u novembru 2020.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart