Мај 2022 је дошао крају, а заједно с њим и официелни завршетак пројекта SubBIOCODE – унаточ томе, остају нам отворена питања и финализирање закључних извештаја. О закључцима и досезима пројекта, за која се топло надамо како ће дугорочно утецати на пројектно подручје и шири регион, вас додатно обавиестимои.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart