У сврху промицања истраживања и правилног узорковања пећинске фауне, пре свега у пројектном региону, урадили смо смернице за узорковање бескичмењака у пећинама и изворима те инфографику о проведби молекуларних анализа на прикупљеним узорцима. Намера је да помогнемо студентима, природословцима и истраживачима, заинтересираним за допринос бољем познавању диверзитета и раширености подземне фауне. Ваља истакнути како је велики део обраде узорака потребно обавити у одговарајућим лабараторијима, па је сурадња с опремљеним институцијама или универзитетима више него добродошла. До смерница можете доћи овде.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart