Пројект смо представили на Другом динарском симпозију о подземној биологији, одржаном у Постојни, Словенија 18.-19. октобра 2019. Занимање за живот у динарском подземљу окупио је више од 70 учесника, већином из земаља Западног Балкана, али и Француске, Словачке, Чешке, Италије и САД. Прилику смо искористили за размјену информација о текућим истраживањима и активностима у заштити природе, али и како би ојачали успостављена лична и професионална познанства.

Чланови пројектног тима СубБиоЛаб и ЦКС пред постером представљеним на Другом динарском симпозију о биологији подземља у Постојни, Словенија.
Судионици симпозија су видјели постер током предаха за кафу и у дијелу симпозија намјењеном представљању постера.
Заједничка фотографија учесника Другог динарског симпозија о биологији подземља у Постојни, Словенија.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart